Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej

Pytanie:

Przygotowuję wniosek do próby ugodowej w sprawie zapłaty kwoty około 100.000 zł. Jaka jest wartość wpisu w takiej sprawie i jaka jest forma jego uiszczenia? Czy powinnam czekać na wezwanie sądu w tej sprawie, czy też powinnam uiścić wpis znaczkami sądowymi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pobiera się opłatę stałą, która nie jest zależna od kwoty będącej przedmiotem sporu. Opłata sądowa wynosi 40 zł (art. 23  pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych można uiścić w formie:

  • bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu, albo

  • wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu, lub

  • znaków opłaty sądowej (§ 2. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych).

Nieopłacenie wniosku stanowi brak formalny, dlatego też należy go opłacić w jeden z ww. sposobów. W dwóch pierwszych przypadkach do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Należy również wskazać, iż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 126[2] § 1 k.p.c.).

Braki formalne wniosku uzupełniane są w trybie art. 130 - przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie powoduje zatem zwrot wniosku, na co nie przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.). (M. Jędrzejewska [w:] Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY