Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą i często startuję w przetargach, potrzebuję więc często zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Od wydania zaświadczenia pobierana jest opłata 21 złotych za każde zaświadczenie. Po opłaceniu zaświadczenia i złożenia wniosku proszę zawsze po okazaniu dowodu wpłaty o jego zwrot, aby móc go zaliczyć w księgach podatkowych jako koszt uzyskania. Urzędniczka odmawia mi zawsze, twierdząc, że to jest ich dokument, że mają takie wewnętrzne przykazania, które zabraniają oddawania podatnikom ww. opłaty, aby ci nie użyli jej ponownie. Czy mają prawo tak postępować. Czy mają prawo z góry zakładać, że wszyscy podatnicy to oszuści i złodzieje, gdzie w tym przypadku moim skromnym zdaniem to US grabi mnie z pieniędzy, odmawiając mi możliwości zakwalifikowania tej opłaty jako kosztów uzyskania. Dodam, że nie zalegam z podatkami, a muszę za informację o tym fakcie ponosić dodatkowe opłaty. Co powinienem zrobić? Jakie mam prawa w tej materii?"

Odpowiedź prawnika: Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Niestety praktyka urzędów skarbowych dotycząca niezwracania podatnikowi oryginału potwierdzenia wpłaty opłaty od wydania zaświadczenia o niezaleganiu jest niemal powszechna. Faktycznie urzędnicy urzędów skarbowych zakładają, iż jeśli zwrócą podatnikom oryginał dowodu wpłaty, to podatnicy użyją go ponownie, w celu uzyskania kolejnego zaświadczenia. W praktyce nie ma możliwości zwalczenia takiego zachowania. Jednakże mając na uwadze, iż jest to praktyka urzędów, podatnik nie powinien ponosić z tego ujemnych konsekwencji. Na ogół podatnicy w takich sytuacjach ujmują w koszty podatkowe poniesioną opłatę na podstawie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty, odpowiednio opisanej (np. wedle daty uzyskania zaświadczenia i przetargu, którego dotyczyło), z zaznaczeniem na kopii, iż oryginał znajduje się w urzędzie skarbowym.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika