Opodatkowanie przychodów ze zbycia udziałów

Pytanie:

Spółka nabyła udziały wspólnika w celu ich dobrowolnego umorzenia. Wspólnik za nabyte udziały otrzyma wynagrodzenie po cenie umownej. Czy spółka jest w obowiązku jako płatnik pobrać i odprowadzić od dochodu, (różnicy pomiędzy przychodem z tytułu zbycia udziałów a kosztami ich nabycia) uzyskanego przez wspólnika zryczałtowany podatek dochodowy19% (druk PIT-8A)? Czy może rozliczyć wspólnika na zasadach ogólnych czyli pobrać zaliczkę w wysokości 19% ( druk PIT-8B)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ani jedno, ani drugie. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania przychodów z tytułu, między innymi, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (za takie bowiem zbycie należy uznać umorzenie udziałów za wynagrodzeniem). Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z powyższego tytułu podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jednocześnie art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy wskazuje, że dochodem jest w omawianym przypadku różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Cechą charakterystyczną powyższego systemu jest fakt, iż podatek jest rozliczany po zakończeniu roku oraz, co jest istotne w przedmiotowej sprawie, nie obowiązuje system zaliczkowy (w ciągu roku nie są pobierane zaliczki). W celu umożliwienia podatnikom rozliczenia się z podatku spółka będzie jednak zobowiązana, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi (wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości uzyskanego dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy (na druku PIT-8C).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY