Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Pytanie:

Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży służbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową przysługują pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. Należności te przysługują jedynie pracownikowi, a zatem osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osobie niezatrudnionej należności z tytułu delegacji nie przysługują. Osoba niezatrudniona w spółce -udziałowiec i prezes spółki- będzie uprawniona do otrzymania diet z tytułu delegacji służbowych tylko wtedy, gdy postanowienia statutu bądź regulaminu to przewidują.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY