Osoba zaufania i pełnomocnictwo w sprawie o rozwód

Pytanie:

Jakie uprawnienia na sprawie rozwodowej posiada osoba zaufania? Czy ktoś z rodziny może pełnić rolę pełnomocnika i jakie są jego uprawnienia? Czy pytany przez sąd udziela odpowiedzi tylko pełnomocnik, czy pozwany też?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, przepisami dotyczącymi spraw małżeńskich, posiedzenia sądu odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Są to sprawy dotyczące kwestii osobistych, intymnych. Dlatego ustawodawca postanowił chronić małżonków przed ciekawością osób obcych. Podczas posiedzenia przy drzwiach zamkniętych mogą być obecne po dwie osoby zaufane z każdej strony. Kodeks postępowania cywilnego nie nadaje jednak w/w osobie zaufanej jakiś specjalnych uprawnień. Jest ona raczej osobą towarzyszącą. Przed sądem możliwe jest wystąpienie i ustanowienie pełnomocników procesowych.

W sprawie o rozwód pełnomocnikiem procesowym, oprócz adwokata i radcy prawnego, mogą być tylko: rodzice, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnik nie może być przesłuchany zamiast strony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: