e-prawnik.pl Porady prawne

Osobiste prawa autorskie

Pytanie:

Jaka jest istota autorskich praw osobistych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Osobiste prawa autorskie

odnosząc się do osobistych praw autorskich do utworu, koniecznym jest podkreślenie, że są one nieograniczone w czasie, niezbywalne i związane z twórcą. Zgodnie z art. 16 u.p.a. osobistymi prawami autorskimi jest w szczególności prawo twórcy do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ