Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

Pytanie:

Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przewiduje m.in. ustawa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584). Dotyczy ona (art. 2 pkt 6) także wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną gminy, a zatem osoba pełniąca funkcję jej kierownika (dyrektora) powinna złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym. Ponadto podlega także innym ograniczeniom zawartym w ustawie (nie może np. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 27.2.2019

  Ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim

  Zgodnie z nowelizacją, zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie (...)

 • 27.1.2016

  Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie (...)

 • 20.10.2016

  Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

  Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia (...)

 • 19.3.2018

  Wakacje w przedszkolu?

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji (...)