Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Pytanie:

"Podatnik VAT czynny otrzymał w danym miesiącu, w I kwartale roku podatkowego, zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i w tym samym miesiącu wystawił z tego tytułu fakturę VAT. Dostawa której zaliczka dotyczyła nastąpiła w następnym kwartale. (informacyjnie dodam, że podatnik rozlicza VAT w systemie miesięcznym). Czy obrót z tytułu otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ogóle podlega wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE - w tym przypadku w informacji dotyczącej tego kwartału, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę i wystawił, z tytułu jej otrzymania, fakturę VAT? "

Odpowiedź prawnika: Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.): podatnicy, wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. Informację podsumowującą należy składać za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Informację składa się na druku VAT-UE: „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów.” Informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego,
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  • kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  • łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Dla celów ustalenia, czy należy wykazywać wartość zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy w informacji podsumowującej, należy zdefiniować pojęcie wewnątrzespólnotowej dostawy, bowiem to ta transakcja ma zostać odzwierciedlona w informacji VAT-UE.

Zgodnie z art. 13. ust. 1 ustawy: „Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.”

Innymi słowy, pod pojęciem wewnątrzespólnotowej dostawy rozumie się fizyczne przemiszczenie towaru pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Odnosząc to do obowiązków dokumntacyjnych, należy stwierdzić, że uwidoczniona w informacji VAT-UE powinna być tylko fizycznie dokonana czynność wewnątrzwspólnotowej dostawy. Otrzymanie zaliczki na poczet WDT nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą, rodzi jedynie, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy obowiązek podatkowy odnośnie części ceny.

Odpowiadając wprost na Państwa pytanie: wartość zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy nie podlega wykazaniu w informacji podsumowujacej VAT-UE.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika