e-prawnik.pl Porady prawne

Oznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego gmin

Pytanie:

Co oznacza symbol R, którym oznaczane są działki w planie zagospodarowania przestrzennego gmin?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego gmin

31.3.2012

Oznaczenie symbolem R oznacza tereny rolne przeznaczone na uprawy polowe, łąki, pastwiska, drogi dojazdu rolniczego, uprawy szkółkarskie, sady, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, pasy zieleni przeciwwietrznej. Dopuszczalną funkcją są stawy hodowlane, zbiorniki wodne, służące potrzebom rolnictwa, oczka wodne, ścieżki rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym maszty telefonii komórkowej, o ile zajmą teren o powierzchni nie wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ