Palenie ogniska na własnej posesji

Pytanie:

Czy paląc ognisko na własnej posesji mogę narazić się na konsekwencje karne. Jaki przepis reguluje takie sprawy? Kiedy ognisko jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Szczegółowa regulacja dotycząca zagrożenia pożarowego i ochrony przed nim znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563), które w § 4 ust. 1 zabrania wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenianie się, zaś § 4 ust. 1 pkt 5 tego rozporządzenia zabrania rozpalania ognisk w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m.

Zgodnie z art. 82 kodeksu wykroczeń zaś, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, m.in. przepisom powyżej wymienionego rozporządzenia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Jeżeli zorganizowano ognisko niezgodnie z powyżej wymienionymi przepisami, wówczas Policja, Straż Miejska lub Straż Pożarna uznając, że stanowi ono naruszenie przepisów przeciwpożarowych, może nałożyć karę aresztu, grzywny lub nagany. Aby zatem ognisko było dozwolone należy przede wszystkim pamiętać o przepisach regulujących ochronę przeciwpożarową oraz o właściwych zasadach zachowania przy paleniu ogniska, które przede wszystkim powinno być nadzorowane przez osobę dorosłą aż do jego całkowitego ugaszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: