Patent na rasę zwierząt

Pytanie:

"Hodowca danej rasy zwierząt posiada on u siebie grupę tych zwierząt o konkretnej rasie. Z rasy tej wyodrębniła się linia tych zwierząt, które charakteryzują się cechami, które powodują, iż są bardziej "wydajne". Czy hodowca będąc właścicielem grupy zwierząt z danej rasy, gdzie jest też podgrupa tych zwierząt o konkretnych cechach (linia), jest także właścicielem tej konkretnej linii zwierząt? Gdzie szukać informacji na taki temat? Jakie prawo może określić kto jest właścicielem linii? Prawo patentowe? Prawo własności gospodarczej? "

Odpowiedź prawnika: Patent na rasę zwierząt

Użyte w pytaniu pojęcie „własności" można rozumieć wielorako. Naturalnie, hodowca może być właścicielem grupy zwierząt w takim znaczeniu, że należą do niego poszczególne osobniki (z zastrzeżeniem faktu, że zgodnie z art. 1 ust. 1-2 ustawy o ochronie zwierząt zwierzę nie jest rzeczą, a przepisy o rzeczach stosowane są do zwierząt jedynie odpowiednio). Jeżeli dobrze rozumiemy, istota pytania dotyczy jednak wyłącznego prawa do korzystania z pewnego dobra w sposób zarobkowy czy zawodowy. Takim prawem jest na przykład prawo z patentu (art. 63 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej). Prawo patentowe jest, z punktu widzenia systemu prawa, częścią prawa własności przemysłowej.

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p., nie udziela się patentów na rasy zwierząt. Podobne zasady obowiązują na terytorium całej Unii Europejskiej w związku z art. 4 ust. 1 pkt a dyrektywy 98/44/WE. Nie można też udzielić patentu na czysto biologiczne sposoby hodowli zwierząt. Przez czysto biologiczny należy rozumieć taki sposób, który opiera się wyłącznie na zjawiskach naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcja (por. zasady badania wniosków przez Europejski Urząd Patentowy, pkt 4.6.2).

Nie wyklucza to jednak opatentowania wynalazku biotechnologicznego. Za takie uważa się w między innymi wynalazki dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt (art. 93[2] ust. 1 pkt 3 p.w.p.).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika