Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

Pytanie:

"Czy udzielając pracownikowi pełnomocnictwa w sprawach związanych z działalnoscią gospodarczą można dokonać zapisu o odpowiedzialności materialnej , prawnej lub innej za wykonywane czynności w ramach pełnomocnictwa?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

Pełnomocnictwo nie zobowiązuje pełnomocnika do działania, daje mu ono jedynie możliwość  takiego działania w imieniu mocodawcy. Kwestia ewentualnego obowiązku działania wynikać może z innego stosunku prawnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zostało udzielone pełnomocnictwo rodzajowe (do dokonania określonego rodzaju czynności).  Kodeks Cywilny chroni mocodawcę przed zawieraniem umów przez tzw. rzekomego pełnomocnika, jeżeli pełnomocnik nie ma umocowania bądź przekroczy jego zakres. W takim wypadku ważność zawartej umowy uzależniona jest od potwierdzenia jej przez mocodawcę. Jeżeli fakt potwierdzenia nie nastąpi, pełnomocnik zobowiązany jest zwrócić wszystko co uzyskał od drugiej strony umowy, a także co istotne do naprawienia szkody, którą poniosła poprzez zawarcie umowy nie wiedząc, że zawarła umowę z rzekomym pełnomocnikiem.

Należy także zwrócić uwagę na sytuację gdy pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania. W takiej sytuacji czynność prawna jest ważna z tym jednak zastrzeżeniem, że druga strona nie wiedziała o wygaśnięciu zobowiązania ani nie mogła się tego z łatwością dowiedzieć. Aby uniknąć tego typu sytuacji mocodawca powinien w momencie wygaśnięcia stosunku pełnomocnictwa „dopilnować” zwrot dokumentu pełnomocnictwa.

Kwestia ewentualnej odpowiedzialności pełnomocnika może wynikać z innego stosunku prawnego, przykładowo z umowy zlecenia. W wypadku nie należytego wykonania tej umowy (np. sprzedaż po zbyt niskiej cenie), pełnomocnik będzie mógł odpowiadać na zasadach ogólnych za nienależyte wykonanie zobowiązania. (art.471 KC). W praktyce odpowiedzialność pełnomocnika będzie wynikać z innych umów (np. przytoczona wyżej umowa zlecenia, w której zawarte mogą być postanowienia o ewentualnej odpowiedzialności zleceniobiorcy), z którymi zwykle stosunek pełnomocnictwa jest powiązany.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika