Pełnomocnictwo a zabezpieczenie wierzytelności

Pytanie:

Pewna osoba jest winna mojemu mężowi sporą sumę pieniędzy. Na dzień dzisiejszy nie ma z czego oddać. Osoba ta jest właścicielką działki budowlanej, wartej więcej, niż jest nam winna. Dogadaliśmy się, że ta działka „pójdzie” jako zabezpieczenie dla nas, żebyśmy mieli pewność, iż swoje pieniądze odzyskamy. Na sprzedaż ona nie chce się zgodzić. Zaproponowała nam, że napisze pełnomocnictwo, upoważnienie u notariusza na nas, że w każdej chwili będziemy mogli tę działkę sprzedać. Czy ta osoba, będąca dalej właścicielką działki, w przypadku, kiedy my będziemy mieli tylko upoważnienie notarialne, będzie miała prawo sprzedać tą działkę bez naszej wiedzy? Jeśli tak, bardzo proszę o odpowiedź, w jaki sposób to zrobić, ażebyśmy byli prawnie zabezpieczeni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opisane w pytaniu pełnomocnictwo nie zapewnia Państwu właściwie żadnego zabezpieczenia. Pełnomocnictwo oznacza tyle, iż pełnomocnik może dokonać sprzedaży w cudzym imieniu i na cudzą rzecz (na rzecz właściciela), w związku z czym kwota, jaką uiściłby nabywca, należałaby do właścicielki, a nie do pełnomocnika. Ponadto udzielenie pełnomocnictwa bynajmniej nie przeszkadza temu, by działkę sprzedać mogła sama właścicielka; nie mając przy tym wcale obowiązku Państwa o tym informować. Udzielenie pełnomocnictwa nie ogranicza bowiem prawa właściciela, a jednym z nich jest prawo do rozporządzania (w tym sprzedaży czy darowizny) rzeczy.

Jako zabezpieczenie wierzytelności lepiej byłoby ustanowić hipotekę na nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 5.9.2017

  Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

  1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 10.11.2011

  Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. (...)