Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

Pytanie:

Chciałbym dokonać wglądu do akt szkody (w firmie ubezpieczeniowej) w imieniu moje szefa. Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo i czy musi być w formie akt notarialnego czy nie? Proszę o podanie przepisów, które to regulują.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 104 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) Fundusz udostępnia zgromadzone dane, poszkodowanemu lub uprawnionemu (np. pełnomocnikowi) z prawem wglądu we własne akta szkodowe albo innemu podmiotowi, jeżeli mają oni interes prawny w uzyskaniu tych danych w związku z zaistniałą szkodą, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Pełnomocnictwo może być w formie pisemnej. Nie jest potrzebne pełnomocnictwo notarialne. Pełnomocnictwo powinno być rodzajowe do dokonania czynności w zakresie likwidacji szkody. Może to być pełnomocnictwo dla dokonania określonej czynności - wglądu do akt. Nie jest wykluczone również pełnomocnictwo ogólne.

Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: