Pismo do ogłoszeń spółki

Pytanie:

Czy przy rejestracji spółki z o. o. należy koniecznie podać informację o "piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki"? W akcie notarialnym nie oznaczono takiego pisma. Jeśli tak czy pismo to musi być o zasięgu krajowym, czy regionalnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks spółek handlowych nie narzuca obowiązku zawarcia w umowie spółki (w akcie notarialnym) informacji na temat pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki. Art. 157 ksh stanowi, iż umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Obowiązek wskazania pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki w zgłoszeniu do KRS pojawia się wtedy, gdy umowa spółki takie pismo wskazuje

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: