e-prawnik.pl Porady prawne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Z tego co mi wiadomo, wygasły stare plany zagospodarowania przestrzennego. Zatwierdzenie przez Radę Miasta nowego planu trwa od czasu, kiedy wygasły stare plany. Czy mogę się ubiegać o warunki zabudowy mimo, że nie ma nowego planu, czy należy czekać na nowy plan? Ile czasu ma urząd na ogłoszenie nowego planu? Jaka ustawa reguluje przygotowanie takiego planu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Plan zagospodarowania przestrzennego

7.4.2005

Sporządzenie planu zagospodarowania reguluje Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tą ustawą, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r., utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Ustawa nie określa terminu sporządzenia przez gminę nowego planu, zobowiązuje jedynie do sporządzenia przez gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w terminie do dnia 11 lipca 2004 r. Studium to musi być uwzględniane przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji nie jest wymagane do tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę. Sposób ustalania w decyzji o warunkach zabudowy, wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent, a w odniesieniu do terenów zamkniętych tj. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych- wojewoda.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Plan zagospodarowania przestrzennego

Jacek

15.6.2012 18:13:56

Re: Plan zagospodarowania przestrzennego

Witam, posiadam działkę rolno budowlaną. Na części chciałbym wykopać staw. Uzyskałem wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Część działki oznaczona jest symbolem B.MR- teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostały teren działki to teren oznaczony symb. B.RM-teren upraw rolnych. Dodatkowo jest wpis: dopuszcza się realizację zbiorników małej retencji dla potrzeb rolnictwa i hodowli ryb. Na terenie upraw rolnych zaprojektowałem staw. Nastepnie dokumentację złożyłem w Starostwie wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykopanie stawu. Otrzymałem decyzję nagatywną. Starostwo twierdzi, że to nie są grunty rolne a łąki i pastwiska, gdzie nie dopuszcza się budowy stawu. I moje pytanie? Czy odwoływać się od tej decyzji czy może jednak wina lezy po stronie urzędu gminy?

Re: Plan zagospodarowania przestrzennego

Barbara Klukowska

19.3.2012 16:53:42

Re: Plan zagospodarowania przestrzennego

jestem wlascicielem dzialki budowlanejo pow,2104 m .Na czesc tej dzialki jest sporzadzony plan zagospodarowania terenu przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne , natomiast okolo 0.25 czesci tej dzialki jest sporzadzone studium i w planach bedzie tam przebiegac trasa dwupasmowka. wystapilam do biura planowania przestrzennego o wydanie warunkow zabudowy.Decyzje otrzynalam odmowna.problem jest w tym iz nikt nie chce kupic takiej dzialki gdzie moze w pryszlosci bedzie tam trasa. Nikt nie chce sie budowac kolo trasy.studium sporzadzone jest od bardzo dawna.Nikt nie jest w stanie przewidziec czy ta trasa bedzie czy nie i kiedy. Moze za 20 lat.dzialka traci na wartosci, a urzad blokuje jakakolwiek inwestycje. co moge zrobic . Prosze o porade.Dzialka jest w miescie.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ