Płatny urlop zdrowotny a działalność gospodarcza

Pytanie:

Jestem nauczycielem i jednocześnie prowadzę działalnośc gospodarczą (sklep osiedlowy). Chciałbym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy na czas urlopu muszę zawiesić działalność gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 73 ust. 1b ustawy Karta Nauczyciela przewiduje, że w przypadku stwierdzenia, iż w okresie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel wykonuje zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celami udzielonego urlopu, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Minister właściwy do spraw zdrowia pomimo nałożenia na niego w ustawie obowiązku wydania rozporządzenia określającego tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, uwzględniającego w szczególności indywidualne wskazanie w orzeczeniu rodzajów zatrudnienia i działalności sprzecznych z celami urlopu dla poratowania zdrowia, rozporządzenie to nie zostało dotychczas wydane, dlatego odpowiedź na pytanie musi być oparta na przepisach ustawowych. Działalność gospodarcza, którą Pani opisuje może być uznana za "prowadzenie działalności sprzecznej z celami udzielonego urlopu", jeżeli np. wniosek o urlop zakładał konieczność stałego leczenia ambulatoryjnego, wówczas prowadzenie sklepu zdecydowanie stoi "w sprzeczności z celami udzielonego urlopu". Ocena zatem sytuacji wymaga stwierdzenia, czy dalsze prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza realizacji celów urlopu na poratowanie zdrowia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.10.2016

  Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

  Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest (...)

 • 17.6.2019

  Urlop taty

  Coraz więcej mężczyzn decyduje się na urlop ojcowski. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z dziećmi zostało o 2,3 tys. ojców więcej niż jeszcze rok temu.

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)