e-prawnik.pl Porady prawne

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Pytanie:

Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach może on starać się o pobyt w Polsce w celu połączenia z dzieckiem, gdy przyjazd jego miałby się odbyć : a) z Francji, b) z jego ojczyzny w Afryce, gdzie nie ma polskiej ambasady.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pobyt w celu połączenia się z rodziną

16.11.2005

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę oraz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać i okazać na żądanie uprawnionego organu środki finansowe (może to być potwierdzone przez okazanie zaproszenia) niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumenty umożliwiające uzyskanie takich środków oraz zezwolenie na wjazd do innego państwa lub na powrót do kraju pochodzenia, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane. 

Powyższy obowiązek nie ciąży na cudzoziemcu, który przekraczający granicę m.in. na podstawie wizy pobytowej czy kart pobytu. Jeżeli ojciec chce po prostu odwiedzić dziecko, to powinien starać się o wizę pobytową w celu odwiedzin. Wiza pobytowa uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie: 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu, w przypadku wizy krótkoterminowej albo  roku w okresie ważności wizy, w przypadku wizy długoterminowej. 

Jeżeli chciałby  na stałe zamieszkać w Polsce, to konieczna jest wiza wjazdowa (uprawnia do jednorazowego wjazdu). Jednak konieczne jest przy tym przed przekroczeniem granicy lub z chwilą przekroczenia granicy uzyskanie innego tytułu prawnego do pobytu na terytorium Polski

Jednakże wizę wjazdową w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie przed przekroczeniem granicy. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydawane jest m. in. cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Ojciec dziecka nie jest mężem matki, stąd nie można oprzeć się na powyższej przesłance. Trudno też w tym miejscu stwierdzić, czy cudzoziemiec mógłby Możliwe jest jednak udzielenie takiego zezwolenia, jeśli cudzoziemiec wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  Jeżeli cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na zamieszkanie, to zostanie mu wydana karta pobytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Pobyt w celu połączenia się z rodziną

mmmmm

25.6.2015 19:48:59

Re: Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Witam jak mamy rozumiec punkt 2 odmowy wizowe

Re: Pobyt w celu połączenia się z rodziną

scherii

8.6.2010 23:23:30

Re: Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Ja wyszłam za mąż za Marokańczyka który mieszka i pracuje w Katarze za 3 miesiące chciałby przylecieć do Polski na 2-3 tygodni na urlop żeby poznać moja rodzinę. I nie wiem kompletnie jak się za to zabrać jak i co mam zrobić zwłaszcza że jestem osoba bezrobotna posiadam dom ale nie mam dochodów

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ