Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

Pytanie:

Jakie okoliczności trzeba ustalić, by możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 86 Kodeksu wykroczeń chroni bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wykroczenie to może zostać popełnione umyślnie jak i nieumyślnie. Do naruszenia tego przepisu dojdzie, gdy sprawca nie zachowa należytej staranności, przez co spowoduje zagrożenie w ruchu lądowym
(zagrożenie musi wystąpić i musi być realne). Przez należytą ostrożność należy rozumieć takie zachowanie uczestników ruchu, które, uwzględniając wszystkie istniejące w danej chwili okoliczności, wyłącza, a przynajmniej minimalizuje, możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
Dla przyjęcia odpowiedzialności z tego artykułu konieczne jest ustalenie, że sprawca nie dochował należytej staranności (tzn. takiej jaka była wymagana w danej sytuacji). Jeśli chodzi o prędkość, to jest ona bezpieczna, tylko gdy pozwala kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą (biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Na poziomie 500 zł określono stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Nowelizacja przewiduje także np. zaostrzenie kar za niedopilnowanie (...)

 • Jaka będzie kara za nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych?

  Nowelizacja Kodeks wykroczeń ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, (...)

 • Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

  Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, (...)

NA SKÓTY