e-prawnik.pl Porady prawne

Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

Pytanie:

Jakie okoliczności trzeba ustalić, by możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

4.1.2012

Art. 86 Kodeksu wykroczeń chroni bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wykroczenie to może zostać popełnione umyślnie jak i nieumyślnie. Do naruszenia tego przepisu dojdzie, gdy sprawca nie zachowa należytej staranności, przez co spowoduje zagrożenie w ruchu lądowym
(zagrożenie musi wystąpić i musi być realne). Przez należytą ostrożność należy rozumieć takie zachowanie uczestników ruchu, które, uwzględniając wszystkie istniejące w danej chwili okoliczności, wyłącza, a przynajmniej minimalizuje, możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
Dla przyjęcia odpowiedzialności z tego artykułu konieczne jest ustalenie, że sprawca nie dochował należytej staranności (tzn. takiej jaka była wymagana w danej sytuacji). Jeśli chodzi o prędkość, to jest ona bezpieczna, tylko gdy pozwala kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą (biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ