Podatek od emerytury

Pytanie:

Mieszkam na stałe w Szwajcarii. W roku 2009 przyznano mi polską emeryturę w wysokości 961 PLN miesięcznie oraz wypłacono wyrównanie od roku 2006 co dało w sumie 39286 PLN. Nie chcąc wyprowadzać złotówek z kraju założyłem konto w polskim banku na które to konto wpływa bieżąca emerytura. Gdzie mam płacić podatek od emerytury i od procentów ze stanu konta - w Szwajcarii czy w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 18 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzoną w Bernie dnia 2 września 1991 r., emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane sobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zatem emerytury wypłacane w Polsce osobie majątej miejsce zamieszkania w Szwajcarii (szwajcarską rezydencję podatkową) podlegają opodatkowaniu tylko w Szwajcarii, a nie w Polsce.

Inaczej jest z odsetkami, gdyż odsetki mogą co do zasady być opodatkowane zarówno w kraju, w którym powstają (w Polsce), jak i w kraju miejsca zamieszkania podatnika (z uwzględnieniem zasad unikania podwójnego opodatkowania). Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 2 wskazanej konwencji odsetki pobierane w Polsce nie mogą przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.2.2018

  Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

  Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)

 • 20.12.2013

  Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

 • 26.3.2014

  System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)