Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Pytanie:

Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod działalność gospodarczą i podatek rolny (klasa V). Czy grunt używany pod grę w paintball (cała działka łącznie z polem rolnym) będę musiał opodatkować jako grunt pod działalność gospodarczą (duże kwoty)? Jeżeli tak to czy istnieją jakieś zwolnienia z podatku od gruntów lub dofinansowania np. z tytułu założenia klubu paintbolla dla młodzieży? Słyszałem że można założyć taką działalność jako organizacje imprez masowych i wtedy nie płaci się podatku od gruntu pod działalność gospodarczą. Gdzie uzyskać pozwolenie na organizowanie imprez masowych i czy trzeba załatwiać je dla każdej gry?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Z podatku zwalnia się nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Zwalnia sie również z podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Prowadzenie imprez masowych dla młodzieży nie daje uprawnienia do zwolnienia od podatku jeśli jest prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Definicja imprezy masowej znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Przez imprezę masową należy rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powinno zawierać nazwę organizatora, miejsce jej przeprowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną liczbę osób, które mogą być obecne, liczbę porządkowych, dane o osobie reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierowniku do spraw bezpieczeństwa).

Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w razie niespełnienia wymogów. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Bagera

23.2.2011 21:20:40

Re: Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Podepnę się pod to pytanie tylko bardziej sprecyzuje. Czy podatek od gruntu na cel pola Paintballowego jest niezmienny , czyli nie można uzyskać zmniejszenia go z powodu na to że potrzeba pod tą działalność sporej przestrzeni, a nie przynosi takich samych funduszy jak np tor gokartowy który działa codziennie a paintball najczęściej tylko w weekendy i głównie latem. Z tego co wiem obecnie jest 0,74 za m2 a na Pb potrzeba minimum 10 000m2 czyli 7400zł na rok.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: