Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Pytanie:

Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole". Dlatego posiadamy właśnie "wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" - (nie istnieje "wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych"), gdyż przedszkoli dotyczą wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące szkół i placówek oświatowych (jeżeli nie jest w nich wyszczególniony rozdział na szkoły i przedszkola), w szczególności zaś nas te, w który zaznaczone jest słowo "niepubliczne". Przedszkole nie jest także "działalnością inną jak działalność oświatowa". Ustawa o systemie oświaty jest w naszej działalności ustawą nadrzędną i obowiązującą, nie wiem na jakiej podstawie w interpretacji nastąpiło wyłączenie przedszkoli w ustawie o podatkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ulega wątpliwości, że przedszkole mieści się w zakresie pojęcia szkoły na gruncie ustawy o systemie oświaty. Zważywszy, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, posługując się pojęciem szkoły, nie definiuje znaczenia tego terminu, należy odwołać się do słownika używanego w ustawie o systemie oświaty. Biorąc pod uwagę powyższe, przedszkole mieści się w zakresie pojęcia szkoły w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Tym niemniej nie zmienia to stanu rzeczy istotnego w sprawie.

Po pierwsze, zwolnienie podmiotowe przedszkola nie miałoby w tym przypadku znaczenia, musi ono bowiem dotyczyć podatnika. W tym przypadku podatnikiem nie jest przedszkole tylko właściciel nieruchomości.

Zastosowanie przepisów dotyczących zwolnienia podmiotowego mogłoby mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdyby właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Przedszkole byłoby w takim przypadku podatnikiem i dopiero wówczas należałoby rozważać w ogóle kwestię, czy objęte jest zakresem zwolnienia podmiotowego.

Po wtóre, zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczy jedynie tych podmiotów, które posiadają przedmiot opodatkowania na podstawie określonych w przepisie tytyłów prawnych. Przedszkole będące posiadaczem zależnym nieruchomości na podstawie umowy najmu nie byłoby zwolnione od podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

Miki2007

13.3.2012 17:43:47

Re: Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Szanowni Państwo Prawnicy! Zachęcam do zapoznania się ze sprzeczną opinią innego kolegi bądź koleżanki z portalu e-prawnik. Nawiasem mówiąc dobrą praktyką byłoby podpisywanie swoich interpretacji z nazwiska. Link poniżej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-podatkowe/podatek-od-nieruchomosci/odpowiedzi/podatek-od-nieruchomosci-zajetej-pod-przedszkole.html

Grażyna Rosa

28.12.2011 10:41:39

Re: Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Witam. Prowadzę żłobek niepubliczny, we własnym domu , część jest wydzielona na żłobek. od września jesteśmy wpisani w rejestr żłobków i klubów dziecięcych w naszym mieście - Luboń/Poznania. Dostałam odmowną decyzję o zwolnieniu z podatku od prowadzonej działalności gospodarczej, wiem, że przedszkola w budynkach, w których właścicielami są osoby prowadzące przedszkola sa zwolnione z podatku od nieruchomości. Jak ten temat ugryżć, bo wg nowej ustawy żłobkowej żłobki nie podlegają już pod ZOZ, tylko pod MPiPS? Również Rada Miasta nie rozpatrzyła mojego wniosku o zwolnienie z podatku, oczywiście tylko tej części, która jest przeznaczona na prowadzoną działalność. Grażyna Rosa

Grażyna Rosa

28.12.2011 10:41:34

Re: Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Witam. Prowadzę żłobek niepubliczny, we własnym domu , część jest wydzielona na żłobek. od września jesteśmy wpisani w rejestr żłobków i klubów dziecięcych w naszym mieście - Luboń/Poznania. Dostałam odmowną decyzję o zwolnieniu z podatku od prowadzonej działalności gospodarczej, wiem, że przedszkola w budynkach, w których właścicielami są osoby prowadzące przedszkola sa zwolnione z podatku od nieruchomości. Jak ten temat ugryżć, bo wg nowej ustawy żłobkowej żłobki nie podlegają już pod ZOZ, tylko pod MPiPS? Również Rada Miasta nie rozpatrzyła mojego wniosku o zwolnienie z podatku, oczywiście tylko tej części, która jest przeznaczona na prowadzoną działalność. Grażyna Rosa

joan

24.2.2011 17:59:30

Re: Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Witam serdecznie, mam następujące pytanie: Posiadam wpis do ewidencji działalności od 01.12.10r. jednak nadal trwają prace remontowe dostosowujące część budynku na otworzenie przedszkola niepublicznego. Część budynku została mi użyczona przez mamę od lipca 2010r. Jednak interesuje mnie sprawa dot. płatności za podatek od owej nieruchomości. Dodam, że wcześniej w tym miejscu budynku gdzie ma byc przedszkole była również prowadzona działalność: typu Komis Techniczny przez moją mamę. Jak czytam w USTAWIE z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 2): 2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 1)23) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa; można by wywnioskować, że mogę być zwolniona z w/w podatku od nieruchomości, ponieważ przedszkola nie są traktowane jak działalność gospodarcza. W takim razie, jak się ma decyzja o zakwalifikowaniu przedszkola jako działalności gospodarczej i naliczeniu stawek od tejże działalności do przepisów ustawy o systemie oświaty, które mówią, że prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą (art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty)?

Małgosia

25.10.2010 13:15:57

Re: Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Wynajmuję budynek pod przedszkole niepubliczne . Jaki obowiązuje mnie podatek od nieruchomości? Kopańska

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY