Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Pytanie:

"Sąd zasądził wobec męża odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. W uzasadnieniu wyroku, w części dotyczącej odszkodowania Sąd zmniejszył kwotę roszczenia o wysokość podatku, który mąż zapłaciłby, gdyby otrzymał w czasie, gdy był aresztowany, oraz koszty ewentualnego utrzymania i opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Czy odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Wydaje się, iż na podstawie powyższego przepisu odszkodowanie za niesłuszne skazanie – w czeęści dotyczącej korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w postaci np. utraconego wynagrodzenia – nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zadośćuczynienie natomiast będące szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody niematerialnej (krzywdy), czyli uszczerbku jakiego doznaje poszkodowany, jako niedotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie wskazanego wyżej przepisu (na możliwość stosowania tego zwolnienia do zadośćuczynienia wskazują organy podatkowe, por.  postanowienie Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda z dnia 19 października 2005 r., sygn. DD-415/37/05; postanowienie Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 9 marca 2005 r., sygn. DP/415-6/05).

Polecamy również:


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika