e-prawnik.pl Porady prawne

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Pytanie:

Jakie warunki musi spełniać podmiot, który ubiega się o wpis do rejestru działalności kantorowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności kantorowej

27.2.2012

Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności kantorowej powinien spełnić następujące warunki:

1. Posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej w przypadku osoby fizycznej. W sytuacji, kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna lub spółka nie mająca osobowości prawnej - żaden członek władz spółki lub wspólnik nie może być prawomocnie skazany za czyny opisane wyżej (art. 12 ustawy Prawo dewizowe);

2. Wnioskodawca powinien posiadać świadectwo ukończenia kursu w zakresie znajomości zagadnień związanych z obrotem dewizowym i praktycznymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności bankowej lub świadectwo pracy, z którego wynikać będzie, iż był zatrudniony w banku co najmniej rok na stanowisku związanym z obsługą transakcji walutowych (art. 13 u.d.p.);

3. Wnioskodawca winien także złożyć oświadczenie co do znajomości przepisów ustawy regulującej działalność kantorową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ