Podstawa dla wydania WZZiT

Pytanie:

Zasadą jest, iż w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego podstawą wydania pozwolenia na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Na jakiej podstawie jest wydawana decyzja o warunkach zabudowy i z.p. jeżeli na terenie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (przestanie obowiązywać w styczniu) a jest dla tego terenu sporządzone studium. Jak wygląda procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

W sytuacji, w której brak planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej. w tym celu wnioskodawca powinien złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek o wydanie decyzji w.z. i z.t. O terminie rozprawy zawiadamia sie zainteresowane strony oraz ogłasza się dodatkowo w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po przeprowadzeniu rozprawy, przedstawia wojewodzie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w celu stwierdzenia ich zgodności z prawem. Wojewoda, w drodze postanowienia, stwierdza w terminie 30 dni od dnia przedstawienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o ich zgodności z prawem. Na postanowienie to stronie nie przysługuje zażalenie. Pomimo istnienia studium zagospodarowania terenu, decyzja w.z. i z. t. nie jest wydawana na jego podstawie. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, studium nie jest przepisem gminnym nie jest podstawą wydania decyzji w.z. i z.t.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: