Podstawa zajęć komorniczych a składka zdrowotna

Pytanie:

"Czy sposób wyliczania podstawy zajęć komorniczych w przypadku wystąpienia w wynagrodzeniach składnika ubezpieczenie na życie płaconego przez pracodawcę jest poprawny. Czy ubezpieczenie na życie płacone przez pracodawcę (pracownik płaci od tej kwoty podatek) powinno wchodzić do podstawy potrąceń komorniczych? U jednego z naszych klientów pracownicy działu rachuby nie wliczają kwoty tego ubezpieczenia do podstawy zajęć komorniczych, umniejszają ją jednak o podatek wyliczony z tej kwoty. Czy jest to poprawne? "

Odpowiedź prawnika: Podstawa zajęć komorniczych a składka zdrowotna

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż chodzi o ubezpieczenie dobrowolne.

Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  2. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  3. kary pieniężne przewidziane w art. 108

Potrąceń dokonuje się w w/w kolejności.

W związku z art. 85 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) pracownika obciąża obowiązek opłacania z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, a pracodawca jako płatnik oblicza, pobiera z wynagrodzenia i odprowadza tę składkę. Jak wynika z powyższego przy ustalaniu podstawy zajęć komorniczych istotne jest tylko ubezpieczenie obowiązkowe, płacone do ZUS; uwzględnia się również podatek.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika