Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

Pytanie:

Czy skazanemu na 2 lata w zawieszeniu na 4 lata z art. 278 i in., który spłacił koszty sądowe oraz grzywnę zasądzoną przez Sąd, może zostać odwieszone wykonywanie kary pozbawienia wolności, jeśli nie spłaci w całości kwoty zasądzonej dla pokrzywdzonego (okres naprawienia szkody wynosi 2 lata od uprawomocnienia się wyroku). Kiedy może nastąpić to odwieszenie? Czy sąd może odrzucić wniosek kuratora, jeśli ten po tych 2 latach domagać się będzie z urzędu odwieszenia kary za niewypełnienie nakazów w wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd zarządza wykonanie kary obligatoryjnie (zatem musi), jeżeli skazany w okresie próby popełni podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Tutaj do takiej sytuacji nie doszło. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej (czyli np. nieumyślne) albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Naprawienie szkody jest środkiem karnym. Zatem Sąd może odwiesić orzeczoną karę. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Okres zatem możliwości odwieszenia nałożonej kary upływa po 6 miesiącach od upłynięcia 4 letniego okresu próby (zawieszenia). Wniosek kuratora nie odrzuci sąd z powodu, iż został wniesiony po dwóch latach. Po tym okresie bowiem doszło do niespełnienia orzeczonego środka karnego. Nie wyłącza to jednak możliwości, że Sąd takiego wniosku nie uwzględni. Bowiem jak mówi przepis Sąd może odwiesić a zatem nie musi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

radca

25.11.2013 4:14:14

Re: Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

wszystko odsiedzisz

Mieczyslaw

13.3.2013 16:1:56

Re: Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

mój problem polega na tym iz jestem osoba karaną odsiedziałem art 158kk około 2 lat pozbawienia wolnosci po opuszczeniu Z.K dostalem wyrok za wyłudzenie zus-u 2 lata w zawieszeniu na 5 lat w póżniejszym czasie otrzymałem wyrok za przestempstwo z art 158 i za kopniecie psa czyli znecanie po 3miesiace czyli w sumie 6 miesięcy pozbawienia wolnosci od którego sie apelowalem i nie zostałem skazany wyrokiem prawomocnym ale popełnilem kolejne przestepstwo uszkodzenie mienia za ktore poddalem sie dobrowolnej karze zawieszenia 8miesiecy na 2 lata i toczy mi sie sprawa z art naruszenia nietykalnosci cielesnej funkcjonariusza straży miejskiej za która pewnie otrzymam wyrok skazujacy pytanie moje dotyczy czy odwieszą mi wszystkie wyroki czy te które sa z tego samego artykułu i podobnych czy wszystkie nawet te na które zgodzilem sie dobrowolnie zanim ukonczyly sie te z art 158

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: