e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawy prawne działań funkcjonariuszy policji

Pytanie:

Czy policję obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego? Jakie szczególne przepisy w stosunku do obywateli wykorzystuje policja? Z jakich ustaw to wynika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawy prawne działań funkcjonariuszy policji

27.9.2004

Policja funkcjonuje w granicach prawa na podstawie przepisów ustawy o policji. Ustawa ta nadaje policji specyficzne uprawnienia wobec obywateli np. w kwestii legitymowania, zatrzymania, rewidowania itp. Działania policji i prawa obywatela reguluje także kodeks postępowania karnego w sprawach dotyczących zastosowania środków przymusu i prowadzenia postępowania przygotowawczego. Policję obowiązują przepisy kodeksu cywilnego w tym sensie, że wyrządzona przez funkcjonariusz policji osobie trzeciej musi być naprawiona. Odpowiedzialność za szkodę ponosi wtedy Skarb Państwa (nie policjant czy komendant) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego będą miały zastosowanie przede wszystkim w sprawach skarg i wniosków, które mają miejsce przed organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacji społecznych. Komendant jest bowiem organem administracji rządowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ