Podstawy prawne działań funkcjonariuszy policji

Pytanie:

Czy policję obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego? Jakie szczególne przepisy w stosunku do obywateli wykorzystuje policja? Z jakich ustaw to wynika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Policja funkcjonuje w granicach prawa na podstawie przepisów ustawy o policji. Ustawa ta nadaje policji specyficzne uprawnienia wobec obywateli np. w kwestii legitymowania, zatrzymania, rewidowania itp. Działania policji i prawa obywatela reguluje także kodeks postępowania karnego w sprawach dotyczących zastosowania środków przymusu i prowadzenia postępowania przygotowawczego. Policję obowiązują przepisy kodeksu cywilnego w tym sensie, że wyrządzona przez funkcjonariusz policji osobie trzeciej musi być naprawiona. Odpowiedzialność za szkodę ponosi wtedy Skarb Państwa (nie policjant czy komendant) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego będą miały zastosowanie przede wszystkim w sprawach skarg i wniosków, które mają miejsce przed organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacji społecznych. Komendant jest bowiem organem administracji rządowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.8.2018

  Policjanci będą chodzić z kamerkami

  Ponad 2 tysiące kamer osobistych, zakupionych dzięki środkom z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, trafi do funkcjonariuszy Policji w całym kraju. Powodzeniem zakończył się program pilotażowy (...)

 • 29.6.2019

  Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

  Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także (...)

 • 15.9.2018

  Będą policyjne jednostki kontrterrorystyczne?

  Ujednolicony system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowane zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów to główne zmiany przewidziane (...)

 • 22.6.2017

  Więcej funkcjonariuszy z zaopatrzeniem emerytalnym

  Ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

 • 3.6.2019

  Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

  Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy (...)