Podział majątku wspólnego-wpis stosunkowy

Pytanie:

Jakie są koszty sądowe wniesienia i przeprowadzenia sprawy o podział majątku małżonków po rozwodzie? Majątek jest wart ok. 30 tys. zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od wniosku w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej między małżonkami pobiera się piątą część wpisu stosunkowego, obliczonego od wartości majątku podlegającego podziałowi. Połowę tak obliczonego wpisu pobiera się, jeśli podział majątku wspólnego zostaje dokonany na zgodny wniosek byłych małżonków. Wpis stosunkowy wynosi: - do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł; - od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%; - od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%; - powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Jeśli więc wartość majątku podlegającego podziałowi wynosi 30 tys. zł, to wpis od wniosku o podział majątku wynosi: 800 zł + 7% z 20 000zł = 800 zł + 1400zł = 2200zł (to jest wpis stosunkowy). Tak uzyskaną kwotę należy podzielić przez 5 (ponieważ pobiera się piątą część wpisu stosunkowego), co daje kwotę 440 zł (to jest kwota wpisu od wniosku w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej między małżonkami). Jeśli jednak podział majątku wspólnego zostaje dokonany na zgodny wniosek, kwota wpisu jest zmniejszana o połowę czyli będzie wynosić 220zł. Wpis uiszcza się w momencie wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: