Podział mieszkania spółdzielczego po rozwodzie

Pytanie:

"Po rozwodzie jest podział majątku. W jaki sposób jest dzielone mieszkanie spółdzielcze? Chodzi o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. "

Odpowiedź prawnika: Podział mieszkania spółdzielczego po rozwodzie

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 13 stanowi, iż po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Jeżeli małżonkowie nie dokonają w/w czynności, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego należy do obojga małżonków, ustanie małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia powoduje obowiązek podziału tego prawa. Obowiązek ten jest związany z utrzymaniem zasady, że prawo lokatorskie może należeć do jednej osoby albo małżonków. W sprawie o podział majątku dorobkowego wartość spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu będzie odpowiadać wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w dacie orzekania (w postępowaniu sądowym) lub umownego podziału tego prawa. Istotne są oczywiście także postanowienia statutowe w tej mierze dotyczące umorzeń i upustów przysługujących w danej spółdzielni przy przekształcaniu tych praw na prawo o statusie własnościowym. Sam podział lokatorskiego prawa do mieszkania może być dokonany na podstawie umowy między byłymi małżonkami lub też poprzez sądowy podział.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • wojtkiewicz 2012-04-22 21:32:11

    mieszkanie jest lokatorskie zadłuzone mąz jest głownym najemca posiadajacym prawo do lokalu ja tez jestem członkiem spóldzielni i mam prawo mieszkac ale zameldowac nikogo nie moge,jak powinnam spłacic jego?czy to bedzie spłata naszego wkladu mieszaniowego czy połowe ceny rynkowej na dzien dzisiejszy?dziekuje

  • Ewa 2011-12-27 19:11:37

    Wpłacaliśmy 20% wartości mieszkania, z czego połowa to moja książeczka mieszkaniowa. W trakcie rozwodu zrewaloryzowano na 40%. Jaką wartość % zrewaloryzowanego wkładu należy przyjąć obecnie (cena za m2 obowiązująca obecnie)Proszę o odpowiedź


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika