Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Pytanie:

"Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. Czy w tym wypadku to nowo ujawnione oszustwo będzie traktowane jako recydywa? Zapewne nie, jeśli więc nie, to czy podczas wymierzania mu kary sąd weźmie pod uwagę to oszustwo, za które został on już skazany?"

Odpowiedź prawnika: Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych wyżej, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Warunkiem przyjęcia recydywy jednokrotnej lub multirecydywy jest popełnienie przestępstwa po odbyciu kary, a nie jego popełnienie przed orzeczeniem wyroku i przed przestępstwem, za które został skazany.

Jeśli nie zachodzą przesłanki do przyjęcia ciągu przestępstw, wtedy osoba popełniająca to przestępstwo popełnia go w ramach realnego zbiegu przestępstw. Art. 85 kodeksu karnego stanowi, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny (a przestępstwo popełniono przed wyrokiem), co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Karę łączną orzeka się w wysokości od największej z orzeczonych kar do ich sumy. Np. dwa przestępstwa oszustwa i kary 2 lata i 3 lata, wtedy orzeka sie karę łączną od 3 lat do 5 lat.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika