Postanowienie o ściganiu listem gończym

Pytanie:

Czy postanowienie o ściganiu listem gończym można wydać tylko wówczas, gdy zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, czy też również wtedy, gdy sformułowano wobec niego zarzuty (bez jego obecności, bez ogłoszenia mu tych zarzutów), ale nie wydano postanowienia o tymczasowym aresztowaniu? Poza tym, czym różni się status podejrzanego od oskarżonego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli oskarżony lub podejrzany ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Warunkiem podjęcia takiej decyzji jest uprzednie wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu (muszą istnieć przesłanki stosowania tego środka) oraz spełniony musi być również warunek w postaci wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Wobec ukrywania się oskarżonego ustawa dopuszcza możliwość wydania takiego postanowienia (o tymczasowym aresztowaniu), bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego. Listem gończym w postępowaniu przygotowawczym może więc być poszukiwana zarówno osoba, która po przedstawieniu jej zarzutów ukrywa się, jak i podejrzany, co do którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, lecz nie ogłoszono go z uwagi na jego ukrywanie się. Oczywiście po wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

List gończy ma charakter subsydiarny w stosunku do tymczasowego aresztowania. Służy do realizacji postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w sytuacji, gdy oskarżony lub podejrzany ukrywa się. Jest więc szczególnym sposobem poszukiwania oskarżonego.

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Niezbędne jest potem wydanie takiego postanowienia po przesłuchaniu.

Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

d.m.bukowska

13.3.2010 21:31:58

Re: Postanowienie o ściganiu listem gończym

Mojego syna zatrzymao we Wloszech.podobno na podstawie maltretowania bylej dziewczyny.... Sad wloski trzykrotnie zwracal sie do sadu polskiego o pzryslanie dokumentow syna ...sad rej nie wyslal w ym przypadku sad wloski wypuscil zatrymanego. Czy sad rej mial prawo nie wyslac dokumentow ? zaznaczam ze moim zdaniem sprawa byla S F A B R Y K O W A N A


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: