e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie dyscyplinarne w Policji

Pytanie:

Zagadnienie z ustawy o Policji. Czynności wyjaśniające na zasadzie art. 134i ust.4 przeprowadza komendant powiatowy jako przełożony dyscyplinarny - art. 133 i wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jako I instancja. Czy komendant wojewódzki w tym przypadku jako wyższy przełożony dyscyplinarny (II instancja) może uchylić wymienione postanowienie i zwrócić sprawę do uzupełnienia - korzystając przy tym z art. 134i ust. 4? Czy nie jest to przekroczenie jego kompetencji? Moim zdaniem mógłby to uczynić, ale tylko w przypadku wszczętego postępowania dyscyplinarnego i wydanego orzeczenia - na zasadzie art.135.l ust.1 - ale tak nie było.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie dyscyplinarne w Policji

Z przedstawionego pytania wynika, iż przed wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego konieczne było przeprowadzenie pewnych czynności wyjaśniających. Zgodnie z art. 134I ust.4 odpowiednie czynności zleca przełożony dyscyplinarny. Wydaje się więc, że zlecenie przeprowadzenia czynności wyjaśniających leży poza kompetencjami wyższego przełożonego dyscyplinarnego. Jednakże zgodnie z ust.1 tego artykułu przełożony dyscyplinarny ma obowiązek wszcząć postępowanie na polecenie wyższego przełożonego. Ten ostatni może więc doprowadzić do wszczęcia postępowania i w razie konieczności czynności wyjaśniające zostaną ponownie podjęte.

Potrzebujesz porady prawnej?