e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie skargowe-brak reakcji organu

Pytanie:

Zgodnie z art. 37. par. 1. kpa. złożyłem zażalenie do organu II instancji na nie udzielenie odpowiedzi przez organ I instancji w trybie art. 237. par. 1. kpa. Minął rok i brak odpowiedzi na złożone zażalenie. Kto jest władny do zmuszenia udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę i zażalenie, które organ II instancji administracji państwowej nie rozpatruje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie skargowe-brak reakcji organu

W takiej sytuacji można wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organów administracyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?