Potrącenie z wynagrodzenia kosztów szkoleń

Pytanie:

Od lat podpisujemy z pracownikami umowy dotyczące kosztów szkoleń. Jeśli wartość szkolenia przekracza 200 PLN pracownik podpisuje aneks, w którym zobowiązuje się do przepracowania określonego czasu od ukończenia szkolenia. Jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpi przed tym terminem i z inicjatywy pracownika, pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do upływu okresu umownego. Ostatnio usłyszałam opinię, że sytuacja płatnych szkoleń uległa zmianie, gdyż zostało wydane w tej sprawie orzeczenie sadu, w którym pracownik został zwolniony z obowiązku pokrycia kosztów szkolenia, mimo iż wcześniej się do tego zobowiązał podpisując stosowną umowę z pracodawcą. Czy przepisy umożliwiają pracodawcy potrącenie z wynagrodzenia kosztów płatnych szkoleń, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, przed upływem umówionego wcześniej okresu zatrudnienia ustalonego odrębną umową-skierowaniem na szkolenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle przepisów prawa pracy z wynagrodzenia za pracę potrącać wolno tylko sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne. Natomiast należności takie, jak koszty płatnych szkoleń mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika. W braku takiej zgody nie można dokonać potrąceń. Pracownik ma jednak obowiązek zwrócić koszty szkolenia, gdy wynika to z uzgodnienia stron stosunku pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 110/98).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: