e-prawnik.pl Porady prawne

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Pytanie:

Po rocznym łącznie urlopie macierzyńskim i rodzicielskim chciałbym wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może mnie wtedy zwolnić, jak tego uniknąć i na jakich warunkach mogę pracować. Posiadam umowę na pełen etat na czas nieokreślony. Jak uniknąć zwolnienia ze strony pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

30.1.2014

W zasadzie już w momencie samego powrotu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego do pracy pracodawca mógłby Pani wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę. Jednakże zgodnie z art. 186 [8] § 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Oczywiście wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy musiałaby Pani złożyć jeszcze przed samym powrotem do pracy, najlepiej wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli bowiem wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia został złożony po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania stosunku pracy, zgody na to zmniejszenie udziela się do chwili rozwiązania umowy o pracę. Chodzi tu przede wszystkim o dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę, choć nie można wykluczyć także zawarcia porozumienia rozwiązującego. Jeśli więc pracodawca pierwszy by Pani wypowiedział umowę o pracę, a dopiero po tym fakcie złożyłaby Pani wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, to pracowałaby Pani w zmniejszonym wymiarze czasu pracy tylko przez okres trwającego wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia stosunek pracy by wygasł.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ