Pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa

Pytanie:

Czy w trakcie trwania małżeństwa mogę wystąpić o przyznanie mi alimentów, skoro mąż nie łoży na utrzymanie rodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W trakcie trwania małżeństwa może Pani wystąpić o zasądzenie alimentów od męża. Podstawą do wystąpienia z żądaniem alimentów jest wówczas art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że oboje małżonkowie są zobowiązani, każdy według swoich sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Nie muszą przy tym zachodzić więzi gospodarcze między małżonkami; mogą oni pozostawać we wspólnym pożyciu lub separacji faktycznej. Małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny. Polega to na zapewnieniu środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Zaspokojeniu podlegają uzasadnione potrzeby poszczególnych członków rodziny przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Agnieszka

16.6.2013 19:48:54

Re: Pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa

prosze o jakis wzór


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: