Pozwolenie na budowę na gruncie rolnym

Pytanie:

"Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie rolnym?"

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na budowę na gruncie rolnym

W przedstawionym przypadku należy przede wszystkim doprowadzić do zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolne. Przesłanką wydania decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest następnie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę jest między innymi to, by teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów albo, by teren był już objęty zgodą na zmianę przeznaczenia, uzyskaną przy sporządzaniu nieobowiązujących już planów miejscowych. Tak jest w sytuacji, gdy gmina nie uchwaliła jeszcze planu miejscowego, wtedy pozwolenie na budowę wydaje się w oparciu o wzzt. Jeżeli gmina przystępuje do sporządzenia miejscowego planu, to w pierwszej kolejności tworzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym projekcie oznacza się między innymi grunty, w odniesieniu do których ma nastąpić zmiana przeznaczenia. Przed podjęciem uchwały w sprawie studium, jego projekt jest ogłaszany w miejscowej prasie i wywieszany w zwyczajowo przyjętym miejscu. Do tego projektu osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać uwagi w oznaczonym w obwieszczeniu terminie, nie krótszym niż 21 dni. W tym trybie można wnioskować o zmianę przeznaczenia gruntu z celów rolnych na nierolne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika