e-prawnik.pl Porady prawne

Pożyczka w dolarach USD

Pytanie:

Czy pożyczka między obywatelami polskimi może być dokonana w dolarach USA?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pożyczka w dolarach USD

10.10.2005

Z kodeksu cywilnego wynika ogólna tzw. zasada walutowości, wg. której z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim. Liczba powyższych wyjątków jest znaczna, tak więc w praktyce obowiązuje reguła odwrotna, a mianowicie możliwości zaciągania zobowiązań pieniężnych w dowolnej walucie.

Wyjątki te zawiera przede wszystkim ustawa Prawo dewizowe, która uzależnia możliwość zaciągania zobowiązań w walucie obcej m. in. od posiadania przez podmioty statusu tzw. rezydenta, a także od tego, czy zaciągnięcie zobowiązania następuje w obrocie gospodarczym czy poza nim.  Tak więc w myśl powołanej ustawy  wyrażanie zobowiązań w walucie obcej w obrocie gospodarczym między rezydentami jest sprzeczne z prawem, o ile nie uzyskano stosownego tzw. zezwolenia dewizowego. Status dewizowego rezydenta nadano osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w kraju - nie jest on więc uzależniony od obywatelstwa. Dopuszczalne jest jednak wykorzystanie przez rezydentów klauzuli waluty, a zatem uzgodnienie, że zapłata sumy dłużnej ustalonej w złotych nastąpi po jej przerachowaniu według wartości określonej waluty obcej, z uwzględnieniem stosownego kursu. Poza obrotem gospodarczym ograniczenia dewizowe dla rezydentów obecnie nie istnieją.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ