Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Pytanie:

Prowadzę piekarnię, często pracownicy pracują w porze nocnej, za tą pracę otrzymują 20% dodatku . Piekarze przychodzą też wieczorem w niedzielę . Dobowy czas pracy to 7-21. Czy przysługuje im też dodatek za pracę w niedzielę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 151[7] kodeksu pracy,  pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z kolei, za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta (za wyjątkiem pracowników, którzy pracują tylko w piątki, soboty, niedziele i święta), pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

 1. w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
 2. w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej 100 % wynagrodzenia - za każdą godzinę pracy w niedzielę podobnie została uregulowana kwestia pracy w święta).

Dodatek ten jest odrębnym od dodatku za pracę w porze nocnej i przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik nie otrzymał w zamian za niedzielę dnia wolnego. Inną kwestię będzie stanowiło wynagrodzenie pracownika za godziny nadliczbowe wykonywane w porze nocnej w niedzielę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

olka

5.3.2010 19:21:56

Re: Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Pytanie ja pracuję w cukierni tylko na nocnych 21-5 przez 6 dni i mam najniższe wynagrodzenie za 200 godz .zero wolnego czy to normalne ja już niemogę to ponad siły co robić?

olka

5.3.2010 19:19:47

Re: Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Pytanie ja pracuję w cukierni tylko na nocnych 21-5 przez 6 dni i mam najniższe wynagrodzenie za 200 godz .zero wolnego czy to normalne ja już niemogę to ponad siły co robić?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czasie pracy, w ruchu (...)

 • Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Co jeśli pracodawca, w swoich najbardziej skrytych marzeniach chciałby, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Najlepiej dla pracodawcy aby pracownik (...)

 • Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  Jeśli w okresie rozliczeniowym pracownik pracował dodatkowo, poza normalnym czasem pracy, to konieczne jest rozliczenie czasu pracy pracownika w celu ustalenia rekompensaty dodatkowo przepracowanych (...)

NA SKÓTY