Pracodawca a organ zatrudniający

Pytanie:

Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem jednostki budżetowej, który świadczy pracę w dni wolne - sobota, niedziela? Organem prowadzącym jest JST.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 3 kodeksu pracy stanowi, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Każda osoba prawna jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p. dla zatrudnionych przez nią pracowników, chyba że dla niektórych z nich za pracodawcę należy uznać jednostkę organizacyjną stanowiącą jakąś jej część składową. Gmina ma osobowość prawną. Jeśli gmina jest organem, który powołał daną szkołę do życia i są prowadzone dalsze zajęcia, a gmina jest jednostka prowadzącą to także gmina jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy i zatrudnia pracowników. Jeśli wyodrębniona została jednostka w postaci zakładu budżetowego, to taki zakład jest pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników. Inną kwestią jest zatrudnianie takiego dyrektora w zakładzie budżetowym. Wydaje się, że pracodawcą jest zakład budżetowy natomiast jednostka ST, która go prowadzi zatrudnia tylko dyrektora. Akt prawodawczy powołujący do działania dany zakład budżetowy określa kto nawiązuje z takim kierownikiem stosunek pracy w imieniu zakładu. Jeśli nie zostało określone, kto zatrudnia dyrektora powinien to zrobić organ zarządzający (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.12.2004

  Kiedy musisz powołać komisję bhp i prowadzić konsultacje w zakresie bhp?

  Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek powołać pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Jest to organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy. Natomiast zgodnie ze stanem prawnym (...)

 • 21.11.2017

  Kiedy musisz powołać służbę bhp?

  Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne (...)

 • 4.11.2014

  Podatek od snu

  Pracodawca, który finansuje swoim pracownikom nocleg, przyczynia się do uzyskania przez nich przychodu. Opłata podatku z tego tytułu leży w tym przypadku po stronie pracownika. To stanowisko (...)

 • 7.12.2004

  Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

  W pierwszej części porady, dotyczącej dokumentacji pracowniczej, jaką pracodawca ma obowiązek prowadzić, angażując pracowników, opisane zostały akta osobowe obejmujące część A i B. Pozostała (...)

 • 1.9.2005

  Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

  Wprawdzie ustawa o świadczeniach rodzinnych w sposób jednoznaczny zakończyła "egzystencję" Funduszu Alimentacyjnego z dniem 1 maja 2004 r., to jednak oczywistym jest, iż nie było możliwe dokonanie (...)