e-prawnik.pl Porady prawne

Pracodawca a organ zatrudniający

Pytanie:

Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem jednostki budżetowej, który świadczy pracę w dni wolne - sobota, niedziela? Organem prowadzącym jest JST.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pracodawca a organ zatrudniający

22.11.2005

Art. 3 kodeksu pracy stanowi, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Każda osoba prawna jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p. dla zatrudnionych przez nią pracowników, chyba że dla niektórych z nich za pracodawcę należy uznać jednostkę organizacyjną stanowiącą jakąś jej część składową. Gmina ma osobowość prawną. Jeśli gmina jest organem, który powołał daną szkołę do życia i są prowadzone dalsze zajęcia, a gmina jest jednostka prowadzącą to także gmina jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy i zatrudnia pracowników. Jeśli wyodrębniona została jednostka w postaci zakładu budżetowego, to taki zakład jest pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników. Inną kwestią jest zatrudnianie takiego dyrektora w zakładzie budżetowym. Wydaje się, że pracodawcą jest zakład budżetowy natomiast jednostka ST, która go prowadzi zatrudnia tylko dyrektora. Akt prawodawczy powołujący do działania dany zakład budżetowy określa kto nawiązuje z takim kierownikiem stosunek pracy w imieniu zakładu. Jeśli nie zostało określone, kto zatrudnia dyrektora powinien to zrobić organ zarządzający (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ