Prawa autorskie twórcy opinii

Pytanie:

Czy ochronie z tytułu praw autorskich podlegają opinie prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory między innymi wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. Opinia prawna jako dzieło określonego autora ma charakter utworu i podlega ochronie prawa autorskiego, gdyż jest to utwór wyrażony słowami w odniesieniu do określonego zagadnienia. Same poglądy, idee zawarte w opinii nie podlegają ochronie prawa autorskiego, lecz opinia jako całość. Opinia jako całość stanowi bowiem jak już wskazano utwór literacki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: