Prawo do domku letniskowego na nieruchomości

Pytanie:

Po podziale nieruchomości składajacej się z działki i dwóch domków rekreacyjnych jedna osoba otrzymała działkę + 1 domek (prawo wieczystej dzierżawy), druga 1 domek, który zobowiązała się usunąć z działki w ustalonym aktem notarialnym terminie. Po upływie ustalonego terminu osoba 2 nie usunęła domku z działki osoby 1. Jaka jest sytuacja prawna domku, który miał być usunięty w określonym terminie. Czy osoba nr 1 na działce, której stoi rzeczony domek może uzurpować sobie prawo do niego i nie wpuścić osoby nr 2 na swoją działkę w celu usunięcia domku (jest po terminie) lub korzystania z niego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zasadą superficies solo cedit jeżeli budynek połozony na działce gruntu nie jest odrębnym przedmiotem własności, prawo własności tego domku przysługuje właścicielowi gruntu, na którym domek ten jest położony. Z przedstawionego zapytania wynika, że niruchomośc została podzielona pomiędzy 2 osoby. Jeżeli więc domek, który miał być wyburzony położony jest na działce, stanowiącej własność tej drugiej osoby, domek ten nadal stanowi własność tej osoby. W zapytaniu użytkownik jednak stwierdził, że pierwszej z osób, pomiędzy które została podzielona nieruchomość przysługuje prawo wieczystej dzierżawy (jest zapewne prawo użytkowania wieczystego). W przypadku prawa użytkowania wieczystego, budynek położony na gruncie będącym przedmiotem uzytkowania wieczystego stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Jeżeli więc budynek ten położony jest na gruncie, który pozostaje w użytkowaniu wieczystym stanowi on odrębny od gruntu przedmiot własności, który - jak wynika z przedstawionego zaptania - jest własnością drugiej z osób, pomiędzy którymi dokonany został dział nieruchomości. Budynek ten stanowi więc przedmiot własności tej drugiej osoby. Niewywiązanie się z zobowiązania określonego w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego stanowić może natomiast podstawę do wysuwania roszczeń odszkodowawczych wobec zobowiązanego do usunięcia budynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY