e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

Pytanie:

Jestem policjantem w 2003 roku wstrzymano mi 50 % nagrody rocznej oraz 50% dodatku służbowego miesięcznego. W wyniku przegranych spraw w NSA w dniu 01.12.2004 roku wyrównano mi wcześniej wstrzymane należności pieniężne, ale tylko z kwoty głównej. W związku z powyższym czy mam prawo żądać od resortu wypłaty zaległych odsetek od tych kwot? Jaki jest okres przedawnienia mojego roszczenia, a także czy mam najpierw wezwać ich do zapłaty, a następnie skierować sprawę do sądu i do jakiego? Ile to mnie będzie kosztowało? Panie z finansów w komendzie wojewódzkiej poinformowały mnie, że policjantowi odsetki się nie należą! W takim razie jak to jest? Gdzie znajdę wzór wezwania do zapłaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

11.1.2006

Zgodnie z art. 107 ustawy o policji stanowi, że roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych przerywa każda czynność przed kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, właściwym do rozpatrywania roszczeń, podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia oraz uznanie roszczenia.

Zgodnie zaś z art. 124 policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia. Po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego, będącego przyczyną zawieszenia w czynnościach służbowych, policjant otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzone w okresie zawieszenia, jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Ustawa milczy na temat ewentualnych odsetek w takim przypadku. Wydaje się, że z kategoryczności sformułowania tego przepisu wynika, iż odsetki od wstrzymanych sum się nie należą.

Trzeba przyjąć, że datą wymagalności roszczenia o zwrot zatrzymanej części wynagrodzenia jest data zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego, będącego przyczyną zawieszenia w czynnościach służbowych, a więc gdy zwrot nastąpi później, to należą się od tej daty odsetki. Za wcześniejszy okres odsetki się nie należą, gdyż obniżenie wynagrodzenia wskutek zawieszenia w czynnościach oznacza, że w tej części wynagrodzenie nie było wymagalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ