Prawo dorabienia do renty socjalnej

Pytanie:

"Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną. Wiem, że mogę osiągać dodatkowe dochody, ale nie przekraczające miesięcznej wysokości renty. Czy osiągnięte dochody liczy się w tym przypadku jako dochody w danym miesiącu czy sumuje się za cały rok i dzieli przez 12? "

Odpowiedź prawnika: Prawo dorabienia do renty socjalnej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej osoba uprawniona do renty socjalnej, traci prawo do tej renty za miesiąc, w którym osiągnęła dochód netto z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przekraczający wysokość renty. Renta socjalna wynosi 418 zł miesięcznie, z tym, że w przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń do wypłaty nie przekraczała 200% renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 52 zł miesięcznie. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% renty socjalnej, renta socjalna nie przysługuje. Regulacja powyższa przesądza o tym, iż pod uwagę są brane dochody z danego miesiąca.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • bogusia 2012-02-23 08:20:54

    czy moge pobierac jednoczesnie rente socjalna i zasilek pielegnacyjny?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika