Próbki towarów a VAT

Pytanie:

"Spółka zakupiła wzory towarów i prezentuje je swoim ewentualnym kontrahentom jako prezentowanie własnych możliwości produkcyjnych. 1. W czasie prezentacji (szampony, torby) towary te zostają zużyte w różny sposób, cześć ulega zwykłemu zniszczeniu - prucie toreb (w celu pokazania szczegółów) lub wylewa się szampony, aby dokładnie ocenić opakowanie. Czy taki sposób zużycia można zaliczyć do kosztów podatkowych i odliczyć VAT naliczony przy zakupie oraz czy należy naliczyć VAT należny i wystawić fakturę wewnętrzną? Czy będą to koszty zużycia materiałów czy koszty na reklamę ? 2. Czy spółka przekazując kontrahentom część tak zakupionych próbek powinna ująć ich zakup w koszty reklamy limitowanej i wystawić fakturę wewnętrzną, czy też zaliczyć do kosztów zakupu materiałów i wystawić fakturę wewnętrzną?"

Odpowiedź prawnika: Próbki towarów a VAT

Przede wszystkim należy oddzielić pojęcie zużycia wzorów towarów - próbek (np. w czasie prezentacji) od ich przekazania kontrahentowi. Z pewnością nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Natomiast odnośnie przekazania próbek towarów, to zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT (obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.) nie jest dostawą towarów przekazanie próbek. Zgodnie z również nową - obowiązującą od dnia 1 czerwca 2005 r. - definicją zawartą w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT próbką jest niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. 

W zakresie wskazanej definicji próbki mieszczą się również próbki szamponów czy wzory toreb, więc ich przekazanie kontrahentowi również nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Wydatki na zakup (lub wytworzenie) próbek są ponoszone w celu uzyskania przychodu, zużycie lub przekazanie próbek jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (późniejszej sprzedaży), wobec czego zgodnie z dyspozycją przepisów art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w tychże wydatkach. 

Dla celów podatku dochodowego takie wydatki, mogą być zaliczone do kosztów reprezentacji i reklamy, w części nie przekraczającej 0,25% przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podsumowując, zużycie lub przekazanie próbek towarów na cele reprezentacji lub reklamy nie jest dostawą towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dla celów podatku dochodowego są to koszty reklamy i reprezentacji (limitowanej).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika