Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

Pytanie:

"W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). Do dnia dzisiejszego do działu kadr nie wpłynął wniosek z podpisami co najmniej dziesięciu procent pracowników (podpisało się mniej niż wymagane 10 % załogi). Jesteśmy prywatną spółką zatrudniająca 130 osób. Wybory nie zostały do tej pory przeprowadzone. Co należy zrobić w sytuacji, gdy wniosku o przeprowadzenie wyborów nie podpisze wymagana część załogi (minimum 10 %)?"

Odpowiedź prawnika: Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

Poruszone w pytaniu kwestie reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zgodnie z powołaną ustawą jej przepisy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Swym zatem działaniem obejmuje również Państwa.

Z pytania nie do końca to wynika, lecz zakładamy, że w Państwa zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takim układzie rzeczy wybór pracowników do rady jest dokonywany w poniżej opisany sposób. Członków rady pracowników u pracodawcy, u którego nie działa organizacja związkowa, zatrudniającego:

  • do 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników,

  • powyżej 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.

Ten sposób jest jednak możliwy do przeprowadzenia przez pracodawcę tylko na pisemny wniosek grupy co najmniej 10 % pracowników. Pracodawca powinien powiadomić o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Powiadomienie następuje nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów. Termin zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników wynosi 21 dni.

Dopóki nie ma wniosku, pracodawca nie może przeprowadzić wyborów, tak samo się stanie jeśli pracownicy nie przedstawili kandydatów w wyborach na członków rady pracowniczej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika