e-prawnik.pl Porady prawne

Procedura zmiany nazwiska

Pytanie:

Chciałbym zmienić nazwisko, które noszę ja i moje dzieci. W jaki sposób mogę to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Procedura zmiany nazwiska

1.1.2012

Istnieje możliwość dokonania zmiany nazwiska na zasadach ogólnych. Tryb ten został uregulowany w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Przez zmianę nazwiska rozumie się zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed organem lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ