e-prawnik.pl Porady prawne

Procedura zmiany nazwiska

Pytanie:

W jaki sposób można zmienić nazwisko i wybrać nazwisko np. żony oraz jak długo trwa taka procedura?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Procedura zmiany nazwiska

3.9.2003

Kwestię zmiany imienia lub nazwiska reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Zmiana imienia lub nazwiska może zostać dokonana na wniosek (obywatela polskiego). Ustawodawca używa tutaj słowa "może", czyli złożenie wniosku o zmianę nazwiska nie musi prowadzić do rzeczywistej zmiany, bowiem wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca:

  1. nosi nazwisko:

  • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, 

  • o brzmieniu niepolskim, 

  • posiadające formę imienia; 

  1. pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.

Nie są to jedyne powody, ponieważ w indywidualnych sytuacjach może okazać się, iż równie ważnymi powodami, uzasadniającymi zmianę nazwiska mogą być nie opisane w ustawie.

Organem właściwym dla rozpatrzenia tego wniosku jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Trudno określić jak długo trwa taka procedura. Postępowanie to toczy się w trybie postępowania administracyjnego, organ, do którego złożony zostanie wniosek ma więc obowiązek rozpatrzyć wniosek nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w przeciągu dwóch miesiącu od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 kpa).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ