Produkcja mebli a zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie:

"Chciałbym założyć firmę produkująca meble. Czy muszę uzyskać zgodę na prowadzenie takiej działalności gospodarczej?"

Odpowiedź prawnika: Produkcja mebli a zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną (a nie osoba prawną, np. spółką prawa handlowego) może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Zatem od tego dnia obejmują przedsiębiorcę wszystkie zobowiązania o charakterze publicznoprawnym. Wyjątkiem (nie mającym jednak miejsca w niniejszej sprawie) od tej reguły jest prowadzenie działalności gospodarczej, która podlega reglamentacji – w takich przypadkach działalność gospodarczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu przewidzianych prawem koncesji, zezwoleń czy wpisów do działalności regulowanych. CEDIG prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Centralna ewidencja działalności i  działalności gospodarczej jest jawna. Tak więc rejestracja działalności gospodarczej odbywa się w urzędzie gminy/miasta właściwej według miejsca zamieszkania dla przedsiębiorcy polskiego. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do CEDIG nie podlega opłacie.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika